Keurmerk voor gebruik BSN in de zorg

Er is een nieuw keurmerk op de markt dat garandeert zorginstellingen zorgvuldig omgaan met de BSN-gegevens. Het keurmerk is ontwikkeld door de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) en wordt verleend wanneer het BSN op een ‘juiste en gebruiksvriendelijke manier’...

Ziekenhuisgegevens beschikbaar voor huisartsen

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft een huisartsenportal via het internet ontwikkeld voor huisartsen en verpleeghuisartsen in de regio Drechtsteden. Huisartsen kunnen hiermee actuele patiëntgegevens van het ziekenhuis inzien. Via webtechnologie kunnen huisartsen beveiligd inloggen en gegevens van hun patiënten opvragen. Denk hierbij aan...

Al meer dan 500.000 patiënten aangemeld in ION-database

Elke Nederlander heeft recht op een vrije toegang tot kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg. Op huisartsenzorg gedurende vierentwintig uur per dag en zonder beperkingen. Op huisartsenzorg door een huisarts die de patiënt kent en zijn medische geschiedenis en medicatie vastlegt in een medisch dossier. De stichting...

2 Nieuwe Aorta-releases gepubliceerd

Op 31 mei 2008 heeft Nictiz de release "Medicatiebewaking" en "Flexibel Gebruik UZI-pas”gepubliceerd. Op basis van deze release kunnen ICT-leveranciers de standaard in het zorginformatiesysteem inbouwen. Hiermee kunnen zorgverleners, zoals huisartsen en apothekers die een behandelrelatie met de patiënt hebben, gegevens uitwisselen over contra-indicaties...

NVZ pleit voor focus op ontwikkeling landelijk EPD

Op 23 mei heeft de NVZ een brief aan minister Klink gestuurd als reactie op de discussie die nu loopt rond de invoering van de wet op het EPD. In deze brief pleit de NVZ voor een voortzetting van de ingeslagen koers om tot...

Implementatie Adequate dossiervoering met het EMD

Implementatie Adequate dossiervoering met het EMDDe huidige hoge automatiseringsgraad van de huisartsen in Nederland maakt het mogelijk om het EMD een centrale rol toe te kennen bij de continuïteit van de huisartsenzorg. De NHG-richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist bij verwijzingen (HASP) is herzien....