Computergebruik in therapie drukt de kosten

Cognitieve therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van de computer en aanzienlijk minder direct contact met een therapeut, blijkt net zo effectief als de standaard cognitieve therapie bij de behandeling van patiënten met een depressie. Amerikaanse onderzoekers concluderen dat met computer...

Invoering digitaal patiënten dossier loopt vertraging op

Onderzoek door Ernst & Young wijst uit: Invoering digitaal patiënten dossier loopt vertraging op De doelstelling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om op 1 januari 2006 een landelijk eMedicatiedossier te hebben, wordt niet gehaald. Dit concluderen Ernst...

Chip gaat waarschuwen voor legionella

Een chip kan over ongeveer twee jaar waarschuwen of er in water gevaarlijke legionellabacteriën zitten. Volgens een zegsman van TNO, dat de chip ontwikkelt met waterbedrijf Vitens en Streeklaboratorium Kennemerland, gaat het project zeker lukken. Het gaat om een chip...

EPD op pc apotheek en huisartsenposten

Bijna alle apothekers, ziekenhuizen en de doktersposten in de provincie Groningen en de kop van Drenthe zijn deze maand gestart met een elektronisch medicatiedossier. Alle zorgverleners kunnen van iedere patiënt een dossier met gegevens over hun medicijngebruik inzien. 'Wanneer iemand nu...

Elektronische communicatie tussen huisartsenpost en huisartsen in West-Brabant

Kennemerland en West-Brabant zetten belangrijke stap voorwaarts in elektronische communicatie tussen huisarts en huisartsenpost Medische gegevens uit de patiëntendossiers van huisartsen kunnen tijdens avond-,nacht- en weekenddiensten op de Huisartsenposten elektronisch ingezien worden. Na een consult wordt het waarneem/retourbericht ...