NDF Dialoog standaard bloedglucosemeting #diabetes

Alle stakeholders aan tafel voor NDF Dialoog standaard bloedglucosemeting #diabetes De Nederlandse Diabetes Federatie start een stakeholdersdialoog standaard bloedglucosemeting. Doel van deze NDF Dialoog is om tot gedragen en geldende afspraken te komen rondom dit voor diabetespatiënten essentiële aspect van hun zelfmanagement. In het voorjaar van...

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg gaan fuseren

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Inspectie Jeugdzorg (IJZ) gaan fuseren. De beide inspecties werken al jaren nauw samen. In januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Sinds die tijd zijn de IJZ en de IGZ samen verantwoordelijk voor het toezicht op de...

Aandacht in de zorg kan worden vergroot

Goede zorg is meer dan enkel vaktechnische perfectie. Zorg draait ook om erkenning en het gevoel gezien te worden. En bovenal, goede zorg kan niet bestaan zonder goede aandacht. Dat stelt Klaartje Klaver in haar proefschrift waarop ze vrijdag 1 april promoveert aan Tilburg...

Polderburen krijgt Planetree Project Award 2016 voor sociotherapeutische leefmilieus

Polderburen heeft op donderdag 17 maart jl. op het Planetree-congres in Nieuwegein de Planetree Project Award 2016 mogen ontvangen voor de sociotherapeutische leefmilieus. Polderburen, een woonzorgcentrum van Zorggroep Almere, werd gecomplimenteerd voor de wijze waarop zij leefmilieus heeft vormgegeven om voor haar bewoners een...

Registreer overleving en heropnames

NZa en Zorginstituut Nederland willen een paar algemene indicatoren toevoegen aan de vele zaken die rondom patientenzorg worden geregistreerd. De overleving van patiënten en het aantal heropnames zou daar aan toegevoegd moeten worden. Klazinga, hoogleraar sociale geneeskunde (AMC), signaleerde een paar jaar geleden al dat...

Toezicht particuliere klinieken 2014: de schouders eronder!

Op veel onderdelen gaat het goed met de kwaliteit van zorg in particuliere klinieken. Er zijn echter ook nog veel verbeteringen nodig in de instellingen die de inspectie heeft bezocht. Om de veiligheid en kwaliteit te verbeteren moeten de particuliere klinieken de risico’s scherper...