Zorg & Kwaliteit

Voorpaginanieuws

De NZa wijzigt haar organisatiestructuur

Om aan te sluiten bij haar nieuwe missie en visie heeft de NZa per 1 januari 2016 een nieuwe organisatiestructuur. Missie De NZa beschermt de belangen van burgers op het gebied van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Visie Dit betekent dat bij alles wat de NZa doet, het belang van de burger […]

Lees Meer

Bevel tot overdragen zorg De Woonsprong in Hoogvliet

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op woensdag 16 december 2015 De Woonsprong in Hoogvliet een bevel gegeven. Dit bevel houdt in dat de instelling met onmiddellijke ingang de zorg moet overdragen aan een andere zorgaanbieder. Tijdens inspectiebezoeken constateerde de inspectie ernstige tekortkomingen die een acuut risico vormen voor de patiëntveiligheid en de gezondheid […]

Lees Meer

Martini Ziekenhuis benoemt bestuurder Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie

Het Martini Ziekenhuis wil het ‘eerste keus’-ziekenhuis zijn voor patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars; we geven de juiste zorg op de juiste plaats, zorg die van A tot Z goed is geregeld. Innovatie speelt daarin een belangrijke rol, samenwerking met onze partners is essentieel.

Lees Meer

Transparante regels voor apothekers opgeleid in het buitenland

Het Besluit buitenlands gediplomeerden voor openbare farmacie, dat op 3 december 2015 is vastgesteld, biedt eisen waaraan buitenlandse apothekers moeten voldoen om in Nederland als openbaar apotheker aan het werk te kunnen. Buitenlands gediplomeerde apothekers moeten beschikken over gelijkwaardige beroepskwalificaties om in Nederland als openbaar apotheker aan het werk te kunnen.

Lees Meer

Patiënten moeten sterkere rol krijgen bij zorgverlening

Promotie mw. Janneke E. van Leijen-Zeelenberg, MSc Titel: “Healthcare Quality Improvement by Redesign; aspects of redesigning healtcare processes and the effect on quality of care” Vrijdag 18 december 2015, 14.00 uur In het huidige zorgstelsel is de geleverde kwaliteit van zorg niet altijd optimaal en stijgen de uitgaven aan zorg nog altijd. Technologische veranderingen en […]

Lees Meer