Zorg & Onderwijs

MST start nieuwe opleiding tot transmuraal kinderverpleegkundige

‘In het ziekenhuis als het nodig is, thuis als het kan! Medisch Spectrum Twente, KinderThuisZorg en CIVO-zorgopleiders gaan een unieke samenwerking aan. Vanaf maart 2019 bieden zij twee opleidingsplaatsen aan tot transmuraal kinderverpleegkundige. Een nieuwe opleiding, waarbij ervaring wordt opgedaan in zowel de intra- als extramurale omgeving.

Lees Meer

Instellingen voor dove en slechthorende leerlingen bundelen kennis en kunde

Kennis en kunde over het onderwijs en de ondersteuning in het regulier onderwijs aan dove en slechthorende kinderen worden gebundeld in een gezamenlijk expertisecentrum. De besturen van de vier instellingen Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid zetten dit jaar de eerste stap naar het realiseren van zo’n expertisecentrum. Er is al gestart met de ontwikkeling […]

Lees Meer