Meer opleidingsplaatsen GGZ nodig om wachtlijsten aan te pakken!

De lange wachttijden in de (curatieve) ggz zijn al een tijd in het nieuws. Het Nederlands Instituut van Psychologen spant zich in om de wachttijden te verkorten. Het grote probleem is dat er te weinig goed opgeleide psychologen (regiebehandelaren) beschikbaar zijn. De wachtlijsten in...

eLearning voor 40 ROC’s Zorg & Welzijn

De Zorg- en Welzijnsopleidingen van 40 regionale opleidingscentra (roc’s) krijgen beschikking over ROC Digitaal. Deze combinatie van praktijkgerichte e-learning en oefenopdrachten kan de aansluiting tussen studenten Zorg en Welzijn en hun toekomstige beroepsveld verkleinen. Hugo Schouten (TCG): ‘Voor het curriculum van Zorg- en Welzijnsopleidingen zijn...

Al 25 jaar ISCOMS voor internationale biomedische studenten in UMCG

Meer dan 700 (bio)medische studenten uit meer dan 70 verschillende landen komen naar Groningen voor het International Student Congress Of (bio)Medical Sciences (ISCOMS). Aanwezig als keynote-speaker dit jaar zijn onder andere neurobioloog prof. Dick Swaab en prof. Ugur Sahin, bekend om zijn onderzoek naar...

BHV.NL leidt EHBO instructeurs op voor het Rode Kruis

BHV.NL gaat een samenwerking aan met het Nederlandse Rode Kruis. Vanaf heden verzorgt BHV.NL een opleiding tot erkend Rode Kruis instructeur Eerste Hulp; een opleiding voor iedereen die EHBO instructeur wil worden. Deze samenwerking sluit naadloos aan bij de ambitie van BHV.NL: Nederland veiliger...

MST start nieuwe opleiding tot transmuraal kinderverpleegkundige

‘In het ziekenhuis als het nodig is, thuis als het kan! Medisch Spectrum Twente, KinderThuisZorg en CIVO-zorgopleiders gaan een unieke samenwerking aan. Vanaf maart 2019 bieden zij twee opleidingsplaatsen aan tot transmuraal kinderverpleegkundige. Een nieuwe opleiding, waarbij ervaring wordt opgedaan in zowel de intra- als...

Instellingen voor dove en slechthorende leerlingen bundelen kennis en kunde

Kennis en kunde over het onderwijs en de ondersteuning in het regulier onderwijs aan dove en slechthorende kinderen worden gebundeld in een gezamenlijk expertisecentrum. De besturen van de vier instellingen Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid zetten dit jaar de eerste stap naar het...