Kwaliteitsverbeteringen rond operaties in Nederlandse ziekenhuizen

Op 10 oktober 2008 presenteert de Inspectie voor Gezondheidszorg haar 2e TOP-rapport (Toezicht Operatief Proces) over de peroperatieve veiligheid. Ziekenhuizen en betrokken beroepsgroepen treffen extra maatregelen. De IGZ signaleert 3 categorieen tekortkomingen rond communicatie en afstemming, infectiepreventie en de verantwoordelijkheid voor de medische...

‘Standaardisatie onmisbaar voor risicovermindering in operatief proces.’

Ziekenhuizen moeten in operatiekamers de richtlijnen voor infectiepreventie en andere voorschriften beter naleven. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt dat na een onderzoek in 22 OK's. Personeel houdt zich niet aan de kledingvoorschriften en wast de handen niet vaak genoeg. Het is onduidelijk...

Onderzoek bevestigt traditioneel rolpatroon in universitair medische centra

Benchmark loopbaanontwikkeling medisch en medisch wetenschappelijk personeel Het aantal vrouwen dat hogere medische en  strategische functies binnen de Universitaire Medische Centra (UMC’s) bekleedt is nog steeds lager dan verwacht mag worden. De opmars van vrouwen naar de top verloopt traag, ondanks dat inmiddels aan alle...

Community, Twitter, Weblogs, RSS en Social networking ?

U ziet ons vaker schrijven over de inzet van nieuwe media in de zorg. We doen dit in navolging van ontwikkelingen in "de rest" van de maatschappij waarin de manier van communiceren aan het veranderen is. Korter, sneller, oppervlakkiger. In het laatste schuilt natuurlijk...

De lucht in de OK’s Meander Medisch Centrum voldoet niet aan de kwaliteitseisen

Het Meander Medisch Centrum heeft in twee ziekenhuizen in Amersfoort 17 operaties uitgesteld met een verhoogd infectierisico. De lucht in de OK's voldoet niet aan de kwaliteitseisen....