Zorgverzekering

Maasstad Ziekenhuis en verzekeraars tonen lef met ‘waardegedreven’ zorgcontract

Het Maasstad Ziekenhuis heeft met zijn vier grootste verzekeraars* een contract afgesloten waarin de kwaliteit van zorg centraal staat. Dat heeft voor 2022 geresulteerd in het ‘waardegedreven’ zorgcontract. Uitgangspunt is dat het ziekenhuis zoveel mogelijk waarde toevoegt aan de kwaliteit van leven van patiënten. Einddoel is toegankelijke en betaalbare zorg. Het model Tot nu toe […]

Lees Meer

Zorgcontractering 2022, stand van zaken VieCuri

Door de coronapandemie staat de ziekenhuiszorg wereldwijd al twee jaar onder druk. Dat is bij VieCuri in extreme mate het geval. Naar verwachting heeft de coronapandemie ook in 2022 weer vergaande (financiële) gevolgen voor het ziekenhuis. Desondanks heeft VieCuri met de meeste zorgverzekeraars goede uitgangspunten bereikt voor de zorg in 2022. UPDATE Hieronder de status […]

Lees Meer

‘Verzekeraars moeten voorwaarden rondom sportprothesen verruimen’

Bewegen zou voor iedereen mogelijk moeten zijn, ook als je daar een sportprothese voor nodig hebt. Maar zorgverzekeraars kennen vrijwel nooit een vergoeding toe hiervoor. In de aflevering van BNNVARA Kassa op eerste kerstdag werd opnieuw duidelijk dat zorgverzekeraars zelden een vergoeding toekennen voor een sportprothese, hoewel zij hiervoor wel de eerstverantwoordelijke partij zijn. Deze […]

Lees Meer

Dit is de corona vaccinatiegraad in jouw gemeente

Begin dit jaar werd de eerste coronaprik gezet in Nederland. Inmiddels zijn de meeste Nederlanders volledig gevaccineerd: 85,8% van de volwassenen heeft beide prikken ontvangen. Ondanks deze grote opkomst, is de vaccinatiegraad voor volledige covid-19 bescherming maar in 9 Nederlandse gemeenten hoger dan het Rijksvaccinatieprogramma. Deze werd in 1957 ingevoerd om kinderen te beschermen tegen […]

Lees Meer

Ziektekostenverzekering 2022: drie vergoedingen die je nog niet kent

Je ziektekostenverzekering biedt vergoeding voor allerlei vormen van zorg. Zorg die voor de hand ligt, zoals de huisarts, spoedeisende hulp en een opname in het ziekenhuis, maar ook zaken waar je minder snel aan denkt. Hieronder vind je drie vergoedingen waar je misschien nog niet van op de hoogte was, maar die je mogelijk wel […]

Lees Meer