Zorgverzekering Archieven | MedicalFacts.nl

Verzekeraars, politie en OM zetten schouders onder krachtige fraudeaanpak

Een krachtige landelijke bestrijding van verzekeringsfraude door de branche en de overheid: dat is het doel van het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude, waaronder het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de politie en het Openbaar Ministerie hun handtekening hebben gezet. De intensivering van...

Functioneren CAK onder de loep

Woensdag 20 mei buigt de Vaste Kamercommissie van VWS zich over het functioneren van het CAK. De CG-Raad wil dat de commissie daarbij speciaal let op mogelijke knelpunten bij de uitvoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en van de Compensatie...

Stapeling van eigen bijdragen beperken

KBO-PCOB wil structurele aanpak om stapeling van eigen bijdragen te beperken Verbeter het beleid tegen stapeling van eigen bijdragen in de zorg en maak eerdere maatregelen hiertoe duurzaam. Hiervoor pleiten KBO-PCOB, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) bij de Tweede...

Besluit over uitvoering AWBZ al op 1 april 2010

Staatssecretaris Bussemaker neemt drie maanden eerder dan gepland een besluit over de uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraars. Het besluit valt nu op 1 april 2010 in plaats van 1 juli. Dat zei de staatssecretaris op de jaarlijkse, druk bezochte relatiedag van Zorgverzekeraars...

Zorgverzekeraars besparen 1,2 miljard euro door controle zorgnota’s

Zorgverzekeraars hebben in 2012 voor een bedrag van ruim 1,2 miljard euro bespaard op de zorgkosten door controle en fraudebestrijding. Het grootste deel van dat bedrag, naar schatting zo’n 1 miljard euro, is bespaard door controles vooraf van de binnenkomende declaraties. Daarnaast is er...

Nederlander scoort krappe voldoende bij kennistest over zorgverzekeringen

Nederlanders zijn slecht op de hoogte van hun zorgverzekering. Nog geen vier procent van alle mensen die een quiz over de zorgverzekering maakten op de campagnesite Word Wakker van de Patiëntenfederatie NPCF had alle vragen goed. De quiz Feiten en Fabels test de kennis...