Fysiotherapie en de macht van de zorgverzekeraar

Volgens het Financieel dagblad bestaat bij veel fysiotherapeuten onvrede over de machtspositie van zorgverzekeraars. Het experiment waarbij fysiotherapeuten in onderhandeling met hun zorgverzekeraar hun tarief mogen bepalen, lijkt dan ook te mislukken. De beoogde marktwerking en innovatie komen daardoor met horten en stoten tot stand en...

Extra geld gaat vooral naar de zorgverzekering

Minister Balkenende geeft de Nederlander meer geld. Maar dit geld gaat vooral naar de zorgverzekering. Het nieuwe ziektekostenstelsel gaat dus zorgn voor grote verschuivingen leiden in het huishoudboekje en houden we er netto niet veel meer aan over. Werknemers houden netto meer geld over maar krijgen er...

Rapport: zorgverzekeraars klaar voor nieuwe verzekering

De zorgverzekeraars zijn klaar voor de invoering van de nieuwe zorgverzekering. Dit blijkt uit onderzoek dat minister Hoogervorst heeft laten uitvoeren. De belangrijkste conclusie is dat verantwoorde invoering van de nieuwe zorgverzekering, per 1 jaunuari 2006, mogelijk is. Het rapport laat zien dat...

De kwaliteit van de zorg baart de NPCF zorgen

In de VWS-begroting 2006 ligt de nadruk teveel op kostenbeheersing en productiviteit en te weinig op de kwaliteit, aldus de woordvoerder van de NPCF in een eerste reactie op de troonrede. Een aantal patiëntgerichte zaken zoals evaluatieonderzoek, monitoring, risicoverevening en onderzoek naar een Zorgconsumentenwet...

Toezicht op zorgverzekeraars gewenst

Er moet toezicht blijven bestaan op de 1 miljard administratiekosten van zorgverzekeraars.Omdat deze kosten via de zorgverzekeringspremie uiteindelijk door de burgers worden betaald, is zo'n controlesysteem noodzakelijk. Aldus de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in een eerste reactie op het Budgettair Kader Zorg 2006, dat...

"Ook ik heb mijn no-claim korting VERSPEELD maar liever dat dan met mijn gezondheid te SPELEN."

Zorgverzekeraar Groene Land heeft in allerijl de tekst van een brief aan haar ziekenfondsverzekerden aangepast . De reden van deze aanpassing is dat onder anderen kankerpatiënten zich gekwetst toonden door een zin in dit schrijven. Het gaat om de brief die wordt gestuurd aan...