Univé Zorg realiseert besparing wachttijd

In het eerste half jaar heeft de afdeling Zorgbemiddeling van Univé rond de 1.500 bemiddelingen afgehandeld. Deze service heeft voor de betreffende verzekerden een gemiddelde besparing in de wachttijd opgeleverd van 87 procent. Maandelijks ontvangt Univé tussen de 200 en 250...

Basisverzekering bekend bij Nederlanders, tweederde verwacht er financieel op achteruit te gaan

Deze dagen valt bij veel Nederlanders het aanvraagformulier voor de zorgtoeslag in de brievenbus, ruim drie maanden voor de invoering van de nieuwe Basisverzekering. De overheid, zorgverzekeraars en andere partijen hebben de afgelopen maanden diverse voorlichtings- en reclamecampagnes gevoerd om de Nederlander te informeren...

Strijd om basisverzekering barst los

Met de komst van de nieuwe zorgverzekering barst de strijd los tussen de verzekeraars. Omdat geen van de verzekeraars al een aanbod klaar heeft voor de consumenten en dus ook niet weten wat de concurrenten doen beginnen er steeds meer zenuwachtige geluiden te...

No claim in de zorg lijkt weinig succesvol

Onderzoeksinstituut Nivel heeft vorige week een rapport aan minister Hoogervorst aangeboden waaruit blijkt dat ziekenfondspatiënten nog even vaak naar (de polikliniek van) het ziekenhuis of een specialist gaan als vorig jaar. Het Nivel concludeert daaruit dat de no-claim-regeling van de minister van Volksgezondheid...

Uitvoering Ziekenfondswet in 2004 verder verbeterd

De 22 ziekenfondsen in Nederland hebben de Ziekenfondswet (ZFW) vorig jaar gemiddeld ruim voldoende uitgevoerd. Dit is een verbetering ten opzichte van 2003, toen de gemiddelde score voldoende tot ruim voldoende was. CZ, De Friesland, OZ en VGZ voerden de ...

Zorgverzekeraars in december concreet over pakket

De campagnes van de overheid én van de zorgverzekeraars om alvast de 'kiezers' in het nieuwe zorgstelsel voor zich te winnen, zijn al volop losgebarsten. Echter: pas in december zal er duidelijkheid komen over wat de ziektekostenverzekeraars kunnen bieden.   Dat meldt de Diabetesvereniging...