Praten zonder je mond te bewegen

In Amerika is DARPA, (US Department of Defense's research agency) bezig met het ontwikkelen van een techniek om uit spier- en zenuwactiviteit spraak te reconstrueren zonder dat er daadwerkelijk geluid geproduceerd wordt.Er zijn natuurlijk veel toepassingen te bedenken: *) Mobiel bellen zonder te spreken....

Handheld MRI scanner

Igor Savukov en Michael Romalis hebben laten zien dat een apparaat , dat ze een atomic magnetometer noemen, magnetische signalen uit water kan detecteren zonder uitgebreide koelsystemen en zonder grote magneten.De atomic magnetometer bestaat uit een smalle (4cm) glas gevuld met Natrium in...

Robotchirurgie op het slagveld

Het Pentagon (DARPA) heeft enkele universiteiten en hightechbedrijven opdracht gegeven een zogeheten robotchirurg te ontwikkelen. De ”trauma pod”, zoals de robot gaat heten, moet de gezondheidstoestand van militairen meteen stabiliseren nadat zij gewond zijn geraakt. SRI International, heeft de leiding in een combinatie van...

Mensen willen vooral een ziekenhuis met een goede reputatie

Consumenten staat heel duidelijk voor ogen wat zij een ideaal ziekenhuis vinden: een ziekenhuis met personeel van onbesproken reputatie, op maximaal 15 minuten afstand van hun huis en met een spoedeisende hulpdienst die 7x24 uur geopend is.Wanneer consumenten gevraagd wordt deze verschillende aspecten tegen...

9 van de 10 artsen schrijven duidelijk

De gedachte dat artsen slecht en onduidelijk schrijven wordt weerlegd door een studie in Amerika.De verrassende conclusies zijn : * Only 10% of the surveyed doctors were found to have a truly illegible scrawl. According to Ms. Kurtz, "those doctors who scrawl...

Het arts-consult per e-mail van Menzis geen succes

Het Dagblad van het Noorden (www.dvhn.nl) meldt dat de proef met e-mailconsulten van zorgverzekeraar Menzis/Geové niet loopt. 63 duizend patiënten konden meedoen. Er zijn nog geen honderd e-mailconsulten uitgevoerd.De verzekeraar was in december nog vastbesloten de proef in maart een vervolg te geven. Dat...