AEGON-rapport: Meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor zorgsector

Nieuws: Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Johan van der Werf, directievoorzitter van Aegon Nederland, biedt Sneller Beter rapport aan De rechten en plichten van de klant moeten in de Nederlandse zorgsector duidelijker wordne benoemd. Tegelijkertijd moet de zorgsector meer vrijheid én...

Utrechtse huisartsen gaan staken

Na ruim beraad over de wijze waarop heeft de Regionale Huisartsen Vereniging-Utrecht Stad besloten om 25, 26 en 27 mei te gaan staken. Net als in de rest van Nederland is er grote actiebereidheid onder de huisartsen, maar dat staken uiteindelijk noodzakelijk is, vinden...

NIVEL in BMJ: Gezin heeft grote invloed op huisartsbezoek

Leden van één huishouden of gezin (vooral moeders en dochters) lijken op elkaar in hoe vaak ze naar de huisarts gaan voor alledaagse klachten. Dit blijkt uit NIVEL onderzoek in het kader van het NWO-Programma Alledaagse ziekten, gefinancierd door ZonMw en het Nederlands Huisarts...

Agis; streven naturastelsel maximaal door te voeren

Elke huisarts in het werkgebied van Agis heeft een brief gehad; streven is het naturastelsel maximaal door te voeren. Agis werkt op dit moment hard aan de voorbereiding op de komst van de basisverzekering. Agis wil de betalingen niet via de verzekerde laten lopen...

LHOV stuurt brief naar Eerste Kamer

Middels een open brief aan de Eerste Kamer , in kopie aan de Tweede Kamer-commissie Volksgezondheid, geeft de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV) uiting van haar bezorgdheid omtrent het perspectief van huisartsenzorg onder de zorgverzekeringswet , zoals die nu is geformuleerd.Aan de griffie van...

Hoogervorst doet artsen handreiking

DEN HAAG Minister Hoogervorst wil de huisartsen tegemoet komen. Hij biedt artsen de mogelijkheid om in beroep te gaan als ze in conflict komen met een zorgverzekeraar. De artsen zijn bang dat de verzekeraars te veel macht krijgen in het nieuwe financieringssysteem....