Risicoverevening zorgverzekering is achilleshiel van nieuwe zorgstelsel

Verbetering risicoverevening noodzakelijk voor meer marktmacht patiënten. In het huidige risicovereveningsysteem is globaal eenderde van de bevolking voorspelbaar verliesgevend. Met het oog op het nieuwe zorgstelsel moet voor deze groep het vereveningsysteem verbeterd en verfijnd worden. Adequate compensatie voorkomt dat deze groep alsnog met...

Pilot ‘Bachelor of Nursing in de huisartsenzorg’ in september van start

De NHG, LHV, HBO-raad en gezamenlijke huisartsenopleidingen zijn in 2003 een project gestart om de initiële opleiding tot praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg vorm te geven, naast de al bestaande bedrijfsopleidingen tot praktijkondersteuner.Door het tekort aan HBO-gekwalificeerde medewerkers in de huisartsenzorg dat wordt verwacht, is...

Nieuwe update Eetmeter 2002 beschikbaar

DEN HAAG, 7 mei 2005 Alle gebruikers van de EetMeter 2002 kunnen nu gratis een nieuwe update downloaden (versie 1.4.0.0, april 2005). Hierin zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie. Zo is rekening gehouden met...

Diagnose astma bij kleuters vaak onterecht

GRONINGEN - Twee op de drie kinderen onder de vijf jaar die medicijnen krijgen tegen astma, blijken helemaal niet aan deze luchtwegaandoening te lijden. Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).Het ziekenhuis onderzocht 150 jonge patiëntjes waarvan de huisarts vermoedde...

Felle kritiek Districts Huisartsen Vereniging Zuidoost-Brabant op plannen minister Hoogervorst

’Arts gaat zo zoveel mogelijk patiënten afwerken’ Door NATASJA WEBER Dinsdag 3 mei 2005 - EINDHOVEN – Huisartsen in de regio Zuidoost-Brabant verwachten dat ze door de veranderingen in de zorgwereld vanaf volgend jaar minder tijd hebben voor patiënten. Bovendien vrezen de...

Gebruik vrijheidsbeperkende maatregelen bij dementerenden moet transparanter

Van thuiszorg tot verpleeghuis: dementerende patiënten worden vastgebonden of anderszins in hun bewegingsvrijheid beperkt. Zorgaanbieders hebben er vaak geen idee van welke omvang het binnen de eigen organisatie heeft. Het vermoeden bestaat dat het in veel gevallen onnodig gebeurt. Nieuwe wetgeving zou zorgaanbieders meer...