Meer mensen in ziekenhuis opgenomen

In de periode 1995-2003 is het aantal personen per 10 duizend inwoners dat één of meer keer per jaar in het ziekenhuis werd opgenomen met 9 procent gestegen. Deze stijging zette pas vanaf 2001 in en was met name sterk in 2002 en...

Co-assistent krijgt weinig feedback op de werkvloer

Co-assistentschappen vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding tot basisarts, maar wat nu precies de leerzame aspecten hiervan zijn of welke factoren deze beïnvloeden, is onduidelijk. Rita van der Hem-Strokroos vergeleek daarom een traditioneel co-assistentschap met een co-assistentschap waarin gelijktijdig meerdere gestructureerde veranderingen werden...

LHV zet gesprek met ministerie voort

VWS en huisartsen tevreden over eerste gesprek De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft gistermiddag een gesprek gevoerd met een ambtelijke delegatie van het ministerie van VWS. Dat heeft in ieder geval geleid tot een nieuwe afspraak, volgende week maandag.

Zorgsector steunt nationaal project Nederland BreedbandLand

De Nederlandse zorgsector heeft op 26 mei jl. haar steun uitgesproken voor het initiatief van Nederland BreedbandLand om binnen de oncologische zorg een landelijk opschalingsprogramma voor breedbandtoepassingen te starten.Kern van dit programma is het op landelijk niveau brengen van een aantal breedbandtoepassingen, die nu...

Terugdringing administratieve lasten zorgsector

Het kabinet Balkenende-II bindt de strijd aan met administratieve lasten. De komende jaren wil het kabinet de bureaucratie en het woud aan wetten en regels voor burgers en bedrijven fors verminderen. Ook VWS draagt hieraan bij. Vooral in de zorgsector kan er op papierwerk...

Roche kan vraag virusremmer niet aan

Wachttijd levering Tamiflu loopt op Het Zwitserse farmacieconcern Roche kan de virusremmer Tamiflu niet aanslepen. Nieuwe klanten voor het medicijn, het enige dat beschermt tegen het Aziatische vogelgriepvirus H5N1, moeten tot twee jaar wachten op hun bestelling. Inmiddels hebben 25 landen extra orders geplaatst...