Advertentie
Het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet (Zvw) is niet in strijd met het medisch beroepsgeheim. Dit schrijft minister Hoogervorst in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens VWS is de juridische basis voor verstrekking van persoonsgegevens is in...
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt de praktijken van vruchtbaarheidskliniek Geertgen uit De Mortel. Deze kliniek geeft paren die zwanger willen worden en zelf een eicel dan wel zaadcellen afstaan, voorrang op de wachtlijst. De IGZ plaatst vraagtekens...
Kinderen worden onnodig de dupe van de no-claim- regeling in de zorg. Ouders laten hun kinderen minder vaak behandelen om zo geld terug te krijgen van de zorgverzekeraar. De no claim geldt echter niet voor kinderen. ...
Te veel cola drinken is ongezond. De multinational Coca Cola heeft al lang een alibi voor zijn - deels - ongezonde producten: sportwedstrijden sponsoren. ,,Coca-Cola en sporten gaat dat samen?  Coca-Cola heeft tal van producten die te boek staan...
Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com