Advertentie
De meeste artsen hebben bar weinig kijk op sportblessures. Sporters worden van...
De landelijke verenigingen van cliënten, professionals en zorgaanbieders hebben gezamenlijk geformuleerd wat zij verstaan onder verantwoorde zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf bepaalt wat kwaliteit van leven inhoudt en in overleg met de professional...
In het afgelopen winterkwartaal is het ziekteverzuim in de Sector Zorg voor het eerst sinds 2001 gestegen. Het verzuim in het eerste kwartaal van 2005 is ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal van vorig jaar 0,3 procentpunt hoger. Deze...
Een meerderheid in de Eerste Kamer (CDA, VVD en D66) steunt de kabinetsplannen voor een nieuwe basisverzekering. Door een aantal concessies te doen wist minister Hoogervorst (VWS) de senatoren tijdens het debat over de invoering...
Ruim een kwart eeuw wordt er al politieke strijd gevoerd over de invoering van één zorgverzekering voor alle burgers. Plannen van de staatssecretarissen Hendriks (1973-1977), Dees (1986-1989) en Simons (1989-1994) liepen telkens vast op onaanvaardbare inkomensgevolgen, weigerachtige verzekeraars, medici...
Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com