Ouderen lopen zorgtoeslag mis

Op zorglog werd ik attent gemaakt op de consequenties van de nieuwe zorgtoeslag. Na invoering van de Zorgverzekeringswet moet de premie voor iedereen betaalbaar blijven. De zorgtoeslag voorziet in een tegemoetkoming in de premielasten. Afhankelijk van het inkomen kunnen mensen, via de...

Hormoontherapie succesvol bij menopauzale klachten

Een internationaal multidisciplinair panel van deskundigen heeft consensus bereikt over een waardevolle optie bij de behandeling van menopauzale klachten. Het hormoonpreparaat Tibolon blijkt effectief en zeer gebruikersvriendelijk te zijn bij postmenopauzale klachten, aldus de deskundigen. De richtlijnen die uit deze...

Dimeticon ook werkzaam tegen hoofdluis

Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat dimeticon bruikbaar is als middel tegen hoofdluis. Weliswaar ligt het genezingspercentage na behandeling met dimeticon op een wat lager niveau dan dat van fenothrin, maar daar staat tegenover dat het middel minder irriterend is voor de behandelde huid. ...

Coronaire reperfusie ook na twaalf uur nog zinvol

Een percutane coronaire interventie (PCI) wordt volgens de huidige richtlijnen alleen uitgevoerd binnen twaalf uur na het ontstaan van een myocardinfarct. Onderzoek heeft nu aangetoond dat deze ingreep ook na dit interval zinvol is, omdat ook dan de grootte van het infarct nog beperkt...

Lymfatische filariasis goed te behandelen met doxycycline

Wolbachia-endosymbionten zijn essentieel voor de ontwikkeling van de larven en voor de fertiliteit en de levensvatbaarheid van de volwassen filaria-nematoden. De afhankelijkheid van deze bacterie voor de overleving van de parasiet biedt een nieuwe benadering bij de behandeling van filariasis door middel van antibiotica....