Promotie op huisbezoek babies

PROMOVENDUS PUBLICEERT ARTIKEL OVER HUISBEZOEK AAN BABIES VAN 18 MAANDEN Van de ouders ervaart 19,4% de zuigelingenperiode als moeilijk. Bij 3,3% van de zuigelingen was de opvoedingsituatie niet pluis. Bij 10% van de kindern was een vervolgactie...

Internetcollege Engelse Spoedzorg

INTERNETCOLLEGE OVER ENGELSE SPOEDZORG VINDT PLAATS OP 25 OKTOBER, 12.30 - 13.30 UUR Op dinsdag 25 oktober geeft de directeur van de ambulancezorg van Midden Engeland Barry Johns een internetcollege voer nieuwe ontwikkelingen in de ambulancezorg, spoedeisende huisartsenzorg...

Derde nascholingscursus voor European Health Execiutives

ERVAREN RVB LEDEN, TOPAMBTENAREN, MANAGERS EN ZORGINKOPERS ZIJN WELKOM OP DERDE NASCHOLINGSCURSUS VOOR EUROPEAN HEALTH EXECUTIVES In januari 2006 start voor de derde maal de European Health Executive (EHE) programma voor ervaren leidinggevenden in de gezondheidszorg. In de vorige twee groepen...

Een transferpunt voor patiënten voor AWBZ-voorzieningen

SCHIEDAM EN VLAARDINGEN WILLEN ÉÉN TRANSFERPUNT VOOR ALLE PATIËNTEN DIE VAN EN NAAR AWBZ VOORZIENINGEN GAAN Dagelijks gaan enkele patiënten van het Schiedamse Vlietlandziekenhuis naar verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg en vice versa . Wekelijks maken cliënten van de thuiszorg...

Huisartsenposten in Haarlen en West-Brabant maken gebruik de EPD

HUISARTSENPOSTEN IN HAARLEM EN WEST BRABANT HEBBEN TOEGANG TOT ELECTRONISCH DOSSIERS VAN DE GEWONE HUISARTSEN In Kennemerland en West Brabant gaat een lang gekoesterde wens van huisartsen in vervulling. Sindskort is het daar voor de huisartsen op de huisartsenposten...