Zorgconsument wordt steeds kritischer

Het onderzoek naar de kwaliteit van de gezond- heidszorg werd uitge- voerd door de Universiteit van Tilburg. Hoogleraar gezondheidszorgbeleid Henk Garretsen en senior-onderzoeker - Inge Bongers over - de resultaten.De mensen die hebben meegedaan aan het onderzoek zijn wat ouder en hoger opgeleid dan...

Patiënt wordt beter van veranderingen in zorg

Alleen maar klagen over de veranderingen in de zorg vindt ze te gemakkelijk. „Als we niets doen, wordt de zorg voor iedereen onbetaalbaar“, zegt Iris van Bennekom, directeur van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie.Ze verdomt het om zich in de slachtofferrol te...

Nieuwe Richtlijnen voor medische keuringen

Staatssecretaris Van Hoof (SZW) wil de kwaliteit verbeteren van keuringen bij het in dienst nemen van een nieuwe werknemer. Van Hoof heeft daarom nieuwe richtlijnen opgesteld voor deze zogeheten aanstellingskeuringen. Dat schrijft staatssecretaris Van Hoof in een brief die hij samen met de Leidraad...

Wetsvoorstel Zvw niet in strijd met medisch beroepsgeheim

Het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet (Zvw) is niet in strijd met het medisch beroepsgeheim. Dit schrijft minister Hoogervorst in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens VWS is de juridische basis voor verstrekking van persoonsgegevens is in de Zvw explicieter omschreven dan...

Onderzoek ruilhandel donorcellen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt de praktijken van vruchtbaarheidskliniek Geertgen uit De Mortel. Deze kliniek geeft paren die zwanger willen worden en zelf een eicel dan wel zaadcellen afstaan, voorrang op de wachtlijst. De IGZ plaatst vraagtekens bij deze werkwijze.De kliniek hoopt...