Modernisering van eerstelijn in Nieuw Zeeland heeft groot draagvlak

Twee jaar geleden startte de Nieuwzeelandse regering met het moderniseren van de eerstelijn. Alle burgers kregen een abonnementstarief aangeboden. Huisartsen konden zich in eerstelijnsorganisaties bundelen. Op 30 mei publiceerde leiding gevend onderzoeker Jackie Cumming het eerste onderzoeksrapport over deze modernisering. Zij liet meer dan...

Eerstelijn bepaalt doelmatigheid Nederlandse Gezondheidszorg

De eerstelijn en met name de huisarts als poortwachter spelen een belangrijke rol voor de doelmatigheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Tot deze bevinding komen het NIVEL en het RIVM in een toekomstverkenning van de eerstelijnszorg tot 2020. Enkele andere bevindingen zijn: ...

"Historische banden wijkverpleegkundige en huisarts in ere hersteld"

We moeten de eerstelijnszorg in ere herstellen en de historische band tussen wijkverpleegkundige en huisarts weer verstevigen. Het (ver)bouwen van levensloopbestendige woningen lijkt dan ook erg nuttig, dan kunnen we de verpleeghuizen afschaffen. En in de toekomst zullen we echt individueel geld moeten reserveren...

Bedrijfsrestaurants en schoolkantines met calorie op de menukaart

Bedrijfskantines en schoolkantines zouden eigenlijk het aantal caloriën van een gerecht op de menukaart moeten zetten. Het idee komt uit Engeland waar het een onderdeel is van de campagne tegen overgewicht van de bevolking. Die campagne heet Make the healthy choice easier....

Electronisch medicatiedossier verhit gemoederen Zorgverzekeraars

Met een grijns deelde Infosupport directeur Gerrit Bredewoud kleine handventilators-op-batterij uit aan vertegenwoordigers van alle zorgverzekeraars. HIj deed dat onder de aansporing: om het hoofd koel te houden. Het gebeurde tijdens de klantendag van VECOZO op 13 juni. Die vond plaats in...