Ross heeft half miljoen voor aanpak doorligwonden

Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid heeft dinsdag een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor een betere aanpak van decubitus. Decubituspatiënten hebben doorligwonden die zeer pijnlijk zijn en moeilijk genezen. Vooral zieken die een groot deel van de dag in bed liggen of in een...

Europa zuinig met het gebruik van antibiotica

Gebruik van antibiotica laagste in Europa, wel bedenkelijke ontwikkelingen waarneembaar in resistentie. Het gebruik van antibiotica in de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland is stabiel laag: het ligt rond 10 DDD (gestandaardiseerde dagdoseringen) per 1.000 inwoners. Dat betekent dat gemiddeld 1 procent van de Nederlandse...

De consument kan de ziektekostenverzekeraars niet corrigeren.

Er zijn zoveel verzekeringspolissen dat de verzekerden de prestaties van de verschillende ziektekostenverzekeraars onmogelijk met elkaar kunnen vergelijken. Wanneer een verzekerde eenmaal patiënt geworden is, kan hij geen andere verzekeraar meer kiezen. Verzekeraars accepteren geen mensen met een verhoogd risico op kosten voor...

Medisch noodzakelijke besnijdenis toch door CZ vergoed

Zorgverzekeraar CZ heeft besloten om besnijdenissen die medisch noodzakelijk zijn zowel voor ziekenfondsverzekerden als voor verzekerden met een StandaardPakketPolis te vergoeden. CZ gaat hiermee in tegen het besluit van minister Hoogervorst (VWS) om de vergoeding voor besnijdenissen sinds begin dit jaar uit het ziekenfondspakket...

Huisartsen in het nieuws van vandaag

De Belgische huisartsen staan ook onder druk. Hun patiënten zullen zich in de toekomst iets minder tot een huisarts wenden, en meer tot een specialist.Meest waarschijnlijke prognose voor 2019 is een vermindering van conslutering van de huisarts met 4% ten opzichte van een...