OOK INTERESSANT

Arbeidsmarkt ggz inzichtelijk: grote uitstroom verwacht

Eind 2009 waren bijna 84.000 mensen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Naast psychiaters en psychologen werken veel agogen en verpleegkundigen in de sector; zij bezetten 43% van de arbeidsplaatsen. 55-plussers vormen 14% van het totale personeelsbestand. In de ggz gaan de komende tien jaar veel oudere medewerkers met pensioen, ruimte die moet worden opgevuld door […]

Lees Meer

Ketamine werkt snel tegen depressie

Een dosis intraveneuze ketamine zorgt voor snelle verlichting van depressieve symptomen bij patienten met een therapieresistente bipolaire stoornis, volgens onderzoekers in Archives of General Psychiatry. Het kleine onderzoek telde 18 deelnemers met een bipolaire stoornis, die onvoldoende reageerden op lithium of valproaat. Ze kregen daarom intraveneus 0,5 mg/kg ketamine toegediend of een placebo, twee weken […]

Lees Meer

12,5 miljoen Europeanen ziek thuis door werk

In Europa verzuimen jaarlijks 12,5 miljoen personen door werkgerelateerde gezondheidsproblemen. In totaal wordt naar schatting minstens 367 miljoen dagen verzuimd door deze gezondheidsklachten. Dit blijkt uit de analyse die TNO in opdracht van Eurostat uitvoerde van de statistische data over arbeidsongevallen, werkgerelateerde aandoeningen en arbeidsrisico’s in 2007 in Europa. TNO’s belangrijkste bron was de Labour […]

Lees Meer