Advertentie

banner medisch nieuws

Farmaceutische bedrijven in Nederland beschikken sinds vandaag over een leidraad voor het geven van informatie over ziekten, behandelmogelijkheden en geneesmiddelen. Deze heeft tot doel ongewenste promotie te vermijden, terwijl de patient wel optimaal geïnformeerd kan...
In het concept regeerakkoord van VVD en CDA  van 30 september staan enkele positieve plannen voor de zorg. Er ontbreekt echter een visie en daardoor een samenhangend beleid dat ook op termijn kwaliteit en doelmatigheid...
De Triodos Bank is winnaar geworden van de Meester Kackadorisprijs 2010. De prijs is bestemd voor een instelling of persoon die het afgelopen jaar de kwakzalverij het meest heeft bevorderd. De Triodos Bank krijgt deze prijs...
De familie van picornavirussen bestaat uit een groot en divers aantal virussen met een relatief klein RNA-genoom. Deze virussen kunnen veel ziektes bij zowel mens als dier veroorzaken, denk aan polio, mond-en-klauwzeer en verkoudheid. Ieder persoon heeft een immuunsysteem...
In veel situaties, zoals het oppakken van een voorwerp of iemand de weg wijzen, maken we gebruik van ruimtelijke relaties. Deze ruimtelijke relaties kunnen verdeeld worden in twee types. Enerzijds is er het abstracte, categorische type, waarbij termen als...
Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com