Onjuiste berichtgeving herhaalreceptuur

Deze week stond in een aantal regionale dagbladen het bericht dat de herhaalreceptuur bij chronisch zieken maar eens per jaar nodig zou zijn. Opnieuw gaf dit onrust bij huisartsen omdat in het nieuwe bekostigingstelsel de herhaalreceptuur onderdeel uitmaakt van de afspraken. De...

UMCG voert eerste non-heart-beating longtransplantaties uit

Het longtransplantatieteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft als eerste in Nederland met succes twee longtransplantaties uitgevoerd met longen van non-heart-beating donoren. Bij non-heart-beating donatie vindt - in tegenstelling tot heart-beating donatie - uitname van de organen plaats nadat...

De Friesland ziet af van medische selectie

Zorgverzekeraars zijn met de komst van de basisverzekering verplicht om iedereen te accepteren. Dit geldt echter niet voor de aanvullende verzekering, waar zorgverzekeraars nog wel medische selectie kunnen toepassen. Zorgverzekeraars zijn met de komst van de basisverzekering verplicht om iedereen te...

Poortwachterpositie huisarts wettelijk vastgelegd

In de nieuwe Zorgverzekeringswet wordt vastgelegd dat tweedelijnszorg alleen kan plaatsvinden na verwijzing door de huisarts. Wettelijk wordt vastgelegd dat 'de zorgverzekeraar in zijn modelovereenkomst opneemt dat geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, met uitzondering van acute zorg, slechts...

Nederlander heeft liever extra handen aan bed dan belastingverlaging

Twee op de drie Nederlanders zijn van mening dat de overheid het gezondheidsbudget met minimaal tien procent moet verruimen. Zestig procent ziet financiële meevallers van de overheid liever vertaald in extra handen aan het bed dan in belastingverlagingen. Volgens een representatief ...

UMC Utrecht stopt met Neurodevelopmental treatment

Neurodevelopmental Treatment is een revalidatiemethode die verpleegkundigen en fysiotherapeuten toepassen in de zorg voor patiënten met een beroerte. Deze methode is al jaren gemeengoed op de meeste verpleegafdelingen in ziekenhuizen en in verpleeg- en revalidatiehuizen. Verplegingswetenschapper Thóra Hafsteinsdóttir...