De patiënt mag het zeggen

Patiënten met endeldarmkanker kunnen vóór de operatie bestraald worden. Dit geeft een kleinere kans op terugkomst van de tumor, maar heeft ook bijwerkingen. De uiteindelijke vraag is: korter leven met een hogere kwaliteit van leven, of een langer leven met complicaties. Het antwoord is...

Willen we echt keuzevrijheid?

Het nieuwe zorgstelsel draait grotendeels om keuzevrijheid. Willen we die wel? Of krijgen we van al dat kiezen pijn? Prof. Margo Trappenburg betoogt dat ‘doormodderen met het oude stelsel misschien wel beter is’. Margo Trappenburg is sinds januari 2005 hoogleraar Patiëntenperspectief aan de Erasmus...

Wijkverpleegkundige eigen bedrijf

Amsterdam Thuiszorg is een franchiseformule is begonnen onder het motto Thuis Amsterdam. De thuiszorgorganisatie biedt verpleegkundigen en verzorgenden de gelegenheid om van start te gaan als zelfstandig ondernemer bij cliënten met een persoonsgebonden budget, meldt het magazine Zorg & Ondernemen.  Om cliënten een zo...

NMa: nader onderzoek nodig naar overname OZ door CZ

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) concludeert na een eerste onderzoek dat door het samengaan van zorgverzekeraars CZ en OZ een economische machtspositie kan ontstaan in Zeeland en het westen van Noord-Brabant. Hierdoor kan de concurrentie worden belemmerd. Daarom heeft de NMa beide partijen...

VWS verlaagt administratieve lasten met 20 procent

Het ministerie van VWS verlaagt de administratieve lasten voor de burger met 20 procent. Dit percentage zal nog hoger worden als een aantal voorgenomen maatregelen verder is uitgewerkt. Dit staat in een brief van minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross aan de Tweede...

CAO 2005 definitief akkoord

De CAO Ziekenhuizen 2005 is definitief akkoord. Het op 4 mei bereikte principeakkoord en de vertaling daarvan in de CAO-tekst zijn goedgekeurd. De leden van de NVZ spraken hun goedkeuring op 22 juni al uit. De gemaakte afspraken kunnen nu worden uitgevoerd. ...