ZN teleurgesteld

*Medisch Nieuws* - 09 mei 2005 - 20:02

OOK INTERESSANT

Risicoverevening zorgverzekering is achilleshiel van nieuwe zorgstelsel

Verbetering risicoverevening noodzakelijk voor meer marktmacht patiënten. In het huidige risicovereveningsysteem is globaal eenderde van de bevolking voorspelbaar verliesgevend. Met het oog op het nieuwe zorgstelsel moet voor deze groep het vereveningsysteem verbeterd en verfijnd worden. Adequate compensatie voorkomt dat deze groep alsnog met risicoselectie te maken krijgt én prikkelt zorgverzekeraars om voor deze klanten […]

Lees Meer

Nieuwe update Eetmeter 2002 beschikbaar

DEN HAAG, 7 mei 2005 Alle gebruikers van de EetMeter 2002 kunnen nu gratis een nieuwe update downloaden (versie 1.4.0.0, april 2005). Hierin zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie. Zo is rekening gehouden met de nieuwe normen voor voedingsstoffen en de energiebehoefte. Verder is de informatie over voedingsstoffen en gezonde […]

Lees Meer