Fysieke belasting gehandicaptenzorg te zwaar

De lichamelijke belasting van werknemers in de gehandicaptenzorg is nog steeds te hoog. Instellingen nemen onvoldoende maatregelen om dit probleem aan te pakken. Dat blijkt uit een rapport van de arbeidsinspectie waarin eerder gemaakte afspraken over lichamelijke en psychische belasting voor...

Topklinisch niercentrum voor zuidelijke regio

MCRZ wil over enkele jaren zelf niertransplanties uitvoeren Het Medisch Centrum Rijnmond Zuid opent half september een geavanceerd niercentrum, waar 34 dialyseplaatsen zijn en waar alle nierpatiënten...

Personeel efficiënt(er) roosteren

Roosterplanning is een kunst op zich. Op welke dagen zijn medewerkers inzetbaar, hoeveel uur zijn ze dan beschikbaar en indien van toepassing, op welke locatie? Deze vragen kunnen vaak goed worden beantwoord met een geautomatiseerd roosterpakket. Alle betrokken partijen zoals de...

Deloitte geeft zorgbestuurders praktisch handboek

Grip op Governance 'In control' zijn en de risico’s en prestaties van je instelling managen, hoe doe je dat? Deloitte geeft vandaag antwoord op deze vraag met de overhandiging van het eerste exemplaar van 'Grip op Governance in de Zorg' aan...

Kamer: Apotheker moet verplicht in apotheek blijven

De Kamer is tegen het plan van minister Hoogervorst van Volksgezondheid de aanwezigheidsplicht in iedere apotheek van een apotheker, uit de Geneesmiddelenwet te schrappen.Volgens CDA en PvdA toont het alarmbericht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van afgelopen vrijdag de noodzaak...

Signalering van betekenisvolle ontwikkelingen in de zorg

Herkenning van nieuwe en veranderende technologie In hoog tempo dienen zich op de markt nieuwe zorgvoorzieningen aan. Sommige daarvan betekenen vooruitgang, andere bieden valse hoop. Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschrijft de Gezondheidsraad een systeem om nieuwe ontwikkelingen beter...