Samenwerking toezichthouders in de zorg vastgelegd

Het College Tarieven Gezondheidszorg/de Zorgautoriteit in oprichting (CTG/ZAio), het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) hebben in een protocol afspraken gemaakt over de manier van samenwerken wanneer bevoegdheden elkaar raken. Tevens bevat het protocol afspraken over hoe...

Ziekenhuizen zijn overbodig

David Meltzer, M.D heeft in een tweejarige studie met 31.013 opnames in 6 verschillende academische centra geen positief effect gezien op lengte van opname, overleving en kosten. Hij vergeleek artsen in het ziekenhuis ten opzichte van artsen buiten het ziekenhuis. Via California Medicine Man .

Vaker bonus op topsalaris in ziekenhuis

Meer dan 21 procent van de ruim honderd best betaalde ziekenhuisdirecteuren kreeg vorig jaar een bonus bovenop zijn salaris. Dat is bijna twee keer zoveel als het cijfer dat minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) vorig jaar noemde toen hij de Tweede Kamer berichtte over de...

Nieuw zorgstelsel bijna in zicht

De kans is groot dat de Eerste Kamer volgende week instemt met de nieuwe zorgverzekeringswet. Het CDA wil geen jaar uitstel, zoals de oppositiepartijen bepleiten. ,,Ik vecht mij liever kapot om op 1 januari een goede wet te krijgen'', zei CDA-senator Van Leeuwen dinsdag...

Dossier Zorgverzekeringswet op Medicalfacts.nl

Per 1 januari 2006 verandert het zorgstelsel ingrijpend. Iedereen krijgt met deze veranderingen te maken. Wat weet u van de nieuwe zorgverzekering? Wat zijn uw verwachtingen? Medicalfcats heeft al het nieuws bij elkaar gebracht en probeert u zo goed mogelijk te informeren. De nieuwe...

Agressief type borstkanker te weinig behandeld

40% van de vrouwen met een agressief type uitgezaaide borstkanker krijgt het daarvoor bestemde geneesmiddel. Het gebruik van dat middel, trastuzumab, bij zogeheten HER2-positieve uitgezaaide borstkanker is in Nederland bijna het laagst van alle West-Europese landen. Dat blijkt uit een...