Diabetes toch niet gevaarlijk in het verkeer

In verschillende krantenberichten en radionieuwsuitzendingen, wordt gesteld dat duizenden automobilisten met diabetes een gevaar zijn op de weg. Ze zouden hun aandoening verzwijgen en klachten hebben als sufheid en wazig zien, als gevolg van een hypo (een te laag bloedglucosegehalte)....

Diabetesvereniging ontdekt honderden diabetes tijdens prikactie

Tijdens zogenaamde massale ‘prikacties’ op beurzen heeft de Diabetesvereniging Nederland (DVN) in twee weken tijd honderden mensen ontdekt, die mogelijk diabetes hebben maar dat nog niet weten. Zo heeft de DVN de 50PlusBeurs, die onlangs in de Jaarbeurshallen te Utrecht...

Moerdijk wil toeslag gehandicapten twee keer uitkeren

De gemeente Moerdijk overweegt om de toeslag van 200 tot 250 euro voor gehandicapten en chronisch zieken in het najaar of volgend jaar opnieuw uit te keren. Men heeft geld over omdat weinig mensen van de uitkering gebruik maken. De cliëntenraad...

Toename drukte bij Bureaus Jeugdzorg

Het aantal ouders dat hulp zoekt bij Bureau Jeugdzorg omdat zij de opvoeding van hun kinderen niet aankunnen, is de laatste jaren gestegen. Volgens De Telegraaf is in vijf jaar tijd het aantal hulpzoekenden met 30 procent toegenomen. ...

Verzekeraars: zorgpolis duurder

De nieuwe basispremie voor de zorgverzekering die in 2006 van kracht wordt, zal een tegenvaller worden voor zowel de consument als het kabinet. De premie valt hoger uit dan het kabinet tot nog toe heeft geschat. Bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de...

Staatsecretaris Ross twijfelt aan functiegerichte bekostiging

Nieuwe financiering AWBZ mogelijk te duur. Staatssecretaris Ross-van Dorp is bang dat de functiegerichte bekostiging de AWBZ duurder zal maken. Dat is de reden van het uitstel van de zogeheten ‘scoringsoperatie’ voor de intramurale zorgarrangementen (iza’s). Ross-van Dorp legde het...