Zorgatlas CZ uitgebreid met wachtlijstinformatie

Inwoners van Zuidoost-Brabant, Zuid-Limburg en Zeeland kunnen voortaan snel achterhalen hoelang de wachttijden zijn bij de verpleeghuizen en verzorgingshuizen in hun regio. Op de website van CZ Zorgkantoren staan voortaan de wachttijden en wachtlijsten per instelling. Daarnaast staan de kenmerken van iedere instelling vermeld,...

CTZ beoordeelt modelovereenkomsten

Op 1 januari 2006 treedt de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Een belangrijke verandering is dat zorgverzekeraars met verzekerden zorgverzekeringen moeten afsluiten die zijn gebaseerd op zogenaamde modelovereenkomsten. Het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) beoordeelt of deze modelovereenkomsten voldoen aan de in de Zvw gestelde eisen....

Voedingstips bij warm weer

Bij warm weer moet je meer drinken dan je dorst hebt. Drink ten minste anderhalve liter, bij voorkeur water. Drink regelmatig tussendoor. Beperk alcoholbevattende en suikerrijke dranken. Vooral bij bejaarden en kleine kinderen moet erop worden toegezien dat zij regelmatig en...

Ouderendepressie worden door verpleegkundigen niet herkend

Verpleegkundigen en artsen hebben te weinig aandacht bij ouderen voor depressies. Dat is één van de conclusies van ZonMw naar aanleiding van een inventarisatie van de meningen van experts en onderzoeksprojecten naar ouderendepressie in Nederland. Bij ouderen moet een nog...

Activeren met Zorg

Activeren met Zorg is een manier om mensen met gezondheidsproblemen die weinig activiteiten buitenshuis ondernemen te begeleiden (weer) actief te worden. De samenwerking tussen activeerders, zorgverleners en cliënten is daarbij cruciaal. Op de website www.nizw.nl/activerenmetzorg  kunt u kennismaken met Activeren met Zorg...

Wat weten consumenten van de nieuwe zorgverzekering?

Via internet en via een folder in de wachtkamers van fysiotherapeuten heeft de Consumentenbond verzekerden een paar vragen voorgelegd over de nieuwe zorgverzekering. 7971 mensen hebben de vragen op onze site ingevuld, 1071 mensen stuurden de enquête uit de folder in....