Nieuwe Databank Richtlijnen voor Verplegenden en Verzorgenden

Het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) heeft onlangs een nieuwe databank Richtlijnen voor Verplegenden en Verzorgenden opgezet. De databank is vrij toegankelijk via de website van het LEVV. Het LEVV is voortgekomen uit het Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging (LCVV). Het LCVV is...

Europees Parlement wil patiëntenmobiliteit binnen Europa bevorderen

Het Europees Parlement roept de Europese Commissie op om snel te komen tot een samenhangend beleid om de mobiliteit van patiënten te vergroten. Daarmee zou recht worden gedaan aan uitspraken van het Europese Hof van Justitie. In een aantal arresten heeft...

Rekening ziekenhuis onbegrijpelijk

Rekeningen van ziekenhuizen zijn zowel voor patienten als medisch specialisten onbegrijpelijk. Het zogenaamde kostprijssysteem waarmee ziekenhuizen gefinancierd worden is te ingewikkeld en hanteert codes die voor patienten algebra zijn. En dat terwijl Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) wil dat de patient juist bewuster omgaat met de...

Belgische arts moet goedkope medicijnen voorschrijven

Boete kan het gevolg.  zijn Belgische artsen die te vaak dure merkmedicijnen voorschrijven in plaats van de goedkopere, kunnen een boete van 2500 euro krijgen. Met deze maatregel wil de overheid 20 miljoen euro besparen op de stijgende ziektekosten. ...

Externe Defibrillator (AED) in politieauto kan levens redden, Remkes weigert te investeren

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken negeert advies van de Raad van Volksgezondheid Met een AED kan het hart weer op gang worden gebracht. Het bijzondere van een AED is dat een getrainde leek het kan bedienen. Dat komt door een ingebouwde...

European Centre for Disease Prevention and Control opgericht

Na een lange aanloop is sinds anderhalve week eindelijk het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in de lucht. Het centrum krijgt verschillende taken: het opzetten van een Europa-breed systeem van ziekte surveillance (voor onder andere aids, tb, influenza),...