VWS en CBP maken afspraken over patiëntgegevens

Minister Hoogervorst (VWS) heeft met het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) afgesproken dat nog voor de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet (Zvw) geregeld is welke gegevens van patienten noodzakelijk zijn voor de zorgverzekeraar. Over de inhoud van de regelingen vindt afstemming met...

Meer kinderen gevaccineerd

De vaccinatiegraad in Nederland is toegenomen. Dit blijkt uit het rapport "Vaccinatietoestand Nederland per 1 januari 2004". De toename geldt voor alle vaccinaties, met uitzondering van de vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (DTP) voor schoolkinderen. De daling...

Meeste artsen hebben geen kijk op sportblessures

De meeste artsen hebben bar weinig kijk op sportblessures. Sporters worden van het kastje naar de...

Op weg naar normen voor Verantwoorde zorg

De landelijke verenigingen van cliënten, professionals en zorgaanbieders hebben gezamenlijk geformuleerd wat zij verstaan onder verantwoorde zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf bepaalt wat kwaliteit van leven inhoudt en in overleg met de professional en de zorgorganisatie vaststelt welke...

Ziekteverzuim stijgt in de gezondheidszorg

In het afgelopen winterkwartaal is het ziekteverzuim in de Sector Zorg voor het eerst sinds 2001 gestegen. Het verzuim in het eerste kwartaal van 2005 is ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal van vorig jaar 0,3 procentpunt hoger. Deze stijging is veroorzaakt door de...

Meerderheid Senaat steunt Zorgverzekeringswet

Een meerderheid in de Eerste Kamer (CDA, VVD en D66) steunt de kabinetsplannen voor een nieuwe basisverzekering. Door een aantal concessies te doen wist minister Hoogervorst (VWS) de senatoren tijdens het debat over de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en...