Iedereen een nieuwe ziektekostenverzekering

Ruim een kwart eeuw wordt er al politieke strijd gevoerd over de invoering van één zorgverzekering voor alle burgers. Plannen van de staatssecretarissen Hendriks (1973-1977), Dees (1986-1989) en Simons (1989-1994) liepen telkens vast op onaanvaardbare inkomensgevolgen, weigerachtige verzekeraars, medici en werkgevers en teruggeschrokken politieke...

Marburgvirus in Angola onder controle

Virus heeft 346 levens geëist. De uitbraak van het gevreesde Marburgvirus in Uige in het noorden van Angola is onder controle. Het virus heeft er sinds oktober 346 mensenlevens geëist. De meesten van de naar schatting 411 getroffen patiënten ...

Code Goed Bestuur voor goede doelen

De negentig leden van de branchevereniging van landelijk wervende goede doelen (VFI) moeten eind volgend jaar voldoen aan een nieuwe code voor goed bestuur. Een commissie onder leiding van SER–voorzitter Wijffels heeft de beginselen dinsdag gepresenteerd. In een speciaal hoofdstuk staat...

Plotselinge hartdood is voorspelbaar

Af en toe worden we opgeschrikt door een plotseling overlijden van een jonge sporter. Zoals de twee marathonlopers (respectievelijk 29 en 50 jaar oud) die tijdens en net na de finish van de IJsselsteinloop begin mei in elkaar zakten. Zoals...

Huisartspatiënt stelt maar vier vragen per consult

Ondanks hun veronderstelde toegenomen mondigheid, stellen mensen over het algemeen weinig vragen aan hun arts: iets minder dan vier per consult. Dat zijn er minder dan 15 jaar geleden. Nederlanders wijken wat dat betreft niet af van inwoners van andere Europese landen, alleen Belgen...

Open tbc geconstateerd in ziekenhuis Weert

In het Sint Jansgasthuis in Weert is open tbc geconstateerd. Dat blijkt uit een deze week verspreide brief van het ziekenhuis aan patiënten en medewerkers, die mogelijk besmet zijn. Eind mei lag een patiënt met, naar achteraf pas bleek, open tbc op een...