Herregistratie BIG register ruim een jaar later dan verwacht

De invoering van de periodieke registratie in het BIG-register zal van start gaan in juli 2007. Dat heeft Minister Hoogervorst van VWS in een brief aan de Tweede Kamer over de wetsaanpassingen van de BIG-wet gemeld. De vertraging heeft te maken met het...

Agis en fysiotherapeuten samen in programma lage rugklachten

Agis en fysiotherapeuten samen in programma lage rugklachten Nieuws van: Zorgverzekeraars Nederland Publicatiedatum: 6 juni 2005   Zorgverzekeraar Agis gaat samenwerken met de organisatie Het Gezonde Net, waar landelijk meer dan 100 fysiotherapiepraktijken zijn aangesloten. Agis verzekerden met lage rugklachten kunnen...

VWS: Bouwcollege omvormen tot expertise-instituut

Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege) zal op termijn doorgaan als privaatrechtelijke expertise-instituut voor zorg en bouw. Het ministerie van VWS schrijft aan de Tweede Kamer dat ze anders de opgebouwde kennis en ervaring over bouwen in de gezondheidszorg zal verliezen. ...

Risicomanager als bewaker van veilig zorg

"Zorg in ziekenhuizen moet veiliger worden met de komst van risicomanagers. Zij moeten onveilige situaties signaleren en daarop actie ondernemen." Ziekenhuizen moeten - naar Deens voorbeeld - bewuster omgaan met risicomanagement. Zo zei Inspecteur-Generaal Kingma tijdens zijn toespraak op het congres "Indicatoren van Veilige...

Half miljoen protestkaarten voor Eerste Kamer

Huisartsen, apothekers en verloskundigen hebben de afgelopen week onder hun patiënten 500.000 protestkaarten verzameld tegen de kabinetsplannen voor een nieuw zorgstelsel. Voorzitter M. van Weelden van de apothekersorganisatie KNMP heeft de kaarten vandaag aangeboden aan leden van de Eerste...

Kamer bijna eens over zorgstelsel

Het lijkt erop dat de Eerste Kamer er bijna uit is over de Zorgverzekeringswet. Het CDA heeft nog wel kritiekpunten maar de fractie gaat wel akkoord met het voorstel van Minister Hoogervorst. De CDA was bang dat er veel onverzekerden zouden komen en vraagt...