VWS: Mondelinge vraag Ziekenhuis Walcheren

Naar aanleiding van de vraag van Kamerlid Van Gerven (SP) voor het mondelinge vragenuurtje van dinsdag 17 februari 2009 over het opzeggen van het vertrouwen in Ziekenhuis Walcheren in Vlissingen en de verdeeldheid tussen de ziekenhuizen in Vlissingen en Goes wil Minister Klink de...

Een einde aan angst

Een team van onderzoekers onder leiding van prof. dr. Merel Kindt, hoogleraar Experimentele Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, is erin geslaagd om angst te verminderen. Door de toediening van de bètablokker propranolol hebben zij bij menselijke proefpersonen angstherinneringen weten te verzwakken. Opvallend...

Eerste MKB-werkgever met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

In het oosten van het land namen twee gemeenten het voortouw. Hieruit groeide een mooie samenwerking tussen het Steunpunt Mantelzorg en werkgever Unipro. De Haaksbergse specialist op het gebied van vloeren stevent als eerste MKB-bedrijf af op een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. De gemeenten Haaksbergen en Hof...

Kool kort koken voor grootste gezondheidswerking

Het is beter kool kort te koken dan lang. Het is zelfs beter dan kool rauw te eten. Uit promotieonderzoek van Martijn Vermeulen van TNO in Zeist blijkt dat na het eten van gekookte koolsoorten slechts een klein deel (10%) van voor kool specifieke...

Kabinetsreactie herbezinning Wsw onduidelijk

Op 13 februari presenteerde het kabinet zijn reactie op het advies van de commissie Fundamentele herbezinning Wsw. De voorstellen van de commissie hebben betrekking op aanpassing van de Wsw naar een nieuwe regeling voor arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten. Het kabinet neemt het advies van de commissie...