Vlaamse overheid overweegt meldingsplicht privé-klinieken

Artsen die actief zijn in privéklinieken zullen binnenkort mogelijk onderworpen zijn aan de meldingsplicht. Het is een piste die Vlaams minister voor Gezondheid en Welzijn Veerle Heeren (CD&V) bewandelt, zegt haar kabinetsadviseur Hugo Prims in Trends voor Specialisten. Onder privéklinieken vallen alle centra die...

Helga Stevens: boetes voor het niet of te laat betalen van de Vlaamse zorgverzekering onredelijk

Vlaams parlementslid Helga Stevens (NV-A) vindt dat de administratieve boetes voor het niet of te laat betalen van de bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering onredelijk zijn. Stevens vindt niet kunnen dat de boete voor mensen die te laat betalen even hoog ligt als die...

De ouderwetse wijkverpleegkundige: terug van weggeweest

In het Florence Nightingale Instituut de Zetten vindt een tentoonstelling plaats onder de titel Zoevende zusters. De makers tonen aan,  dat creativiteit,  flexibiliteit, zelfstandigheid en professionaliteit vanaf het prille begin belangrijke drijfveren zijn geweest om zorg thuis aan te bieden.  Met...

Astmafonds publiceert kwaliteitscriteria voor inkoop COPD-zorg

Astmafonds longpatienten vereniging hebben vijftien indicatoren geformuleerd voor verantwoorde zorg aan patienten met COPD. Ik noem er enkele:1. Wordt er gebruikt gemaakt van een gevalideerd screenings isntrument om COPD patienten op te sporen?2. Is het voor de patient duidelijk wie de...

Studiereis naar Canada bijna volgeboekt: meld u snel aan

De Nederlands Canadese conferentie over gezondheidszorg voor ouderen is op vier plaatsen na volgeboekt. Er zijn nu 26 deelnemers. De conferentie vindt plaats van 14 tot 20 juni in Calgary en Edmonton. Aan de orde komen Canadese zorgprogramma's voor chronische zieken...