WebPAX wil de YouTube voor PACS video’s zijn

WebPAX is en nieuw project van Heart Imaging Technologies (Durham, NC) Ze zijn bezig om een database van allerlei PACS filmpjes. Een database ala YouTube. Men kan eigen beeldmateriaal uploaden en beeldmateriaal van anderen bekijken Hier een echo van een baby in de baarmoeder: Click on...

Feedback gevraagd omwille van begrijpelijke bijsluiters

Over patientvriendelijke en begrijpelijke bijsluiters is al veel gediscussieerd, niet alleen in Nederland, maar ook in Europees verband. Dit heeft geleid tot Europese richtlijnen die ruimte laten voor nationale interpretatie. Onze bedoeling is die nationale 'speelruimte' te benutten en daarmee de begrijpelijkheid van de bijsluiter...

Farma in debat met media

De farmaceutische sector en de media onderhouden een woelige relatie. Hoe verkleinen we de afstand tussen deze twee werelden, en hoe zorgen we dat bedrijven en journalisten op een professionele wijze met elkaar omgaan? Om dat soort vragen draait het tijdens Nefarma’s komende Glazen...

VWS: Seksuele voorlichting moet dicht bij huis

Naast massamediale campagnes moet seksuele voorlichting aan jongeren ook plaatsvinden via kleinschalige projecten, bijvoorbeeld in de wijk. Dat is één van de aanbevelingen van het onderzoeksbureau Research voor Beleid. Het bureau deed in opdracht van staatssecretaris Bussemaker kwalitatief onderzoek naar ‘Seksuele gezondheid en allochtonen’. Seksuele...

KNMP: Apothekers zijn teleurgesteld over de uitspraak voorlopige voorziening tarieven apotheken

De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag uitspraak gedaan in de rechtszaak die de KNMP had aangespannen tegen de tariefbeschikking door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het verzoek van de KNMP om een voorlopige voorziening is door de rechter...