‘Staking was geen probleem’

De huisartsen staken volgende week niet, in de hoop dat hun conflict met het ministerie van Volksgezindheid wordt opgelost. Dat werd gisteren bekend op de laatste stakingsdag van deze week. Ziekenhuis De Honte heeft op de eerste hulpposten in Terneuzen en Oostburg nauwelijks extra...

Tekort in AWBZ-kas na jaren weggewerkt, tekort in kas ZFW neemt toe

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) verwacht dat de totale lasten voor de AWBZ in 2005 uitkomen op € 21,7 miljard. Een stijging van 1,8 procent in vergelijking met 2004. Dit staat in de CVZ-rapporten 'Financiële positie Algemeen Fonds AWBZ' en 'Algemene Kas ZFW'. Voor...

CTG en CTZ gaan op in nieuwe Zorgautoriteit

Het toezicht op de marktontwikkelingen in de zorg zal in de nabije toekomst worden verzorgd door een nieuw te vormen Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het huidige College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ) gaan hierin op. Het College sanering...

Helft van de Nederlanders tegen huidig zorgbeleid

Overheid heeft veel te veel bezuinigd op gezondheidszorg. Drie en vijftig procent van de Nederlanders is negatief over het huidige overheidsbeleid in de zorg. Een op de tien is er positief over en 34 procent staat er neutraal tegenover. Dit blijkt uit een peiling...

Minder bestuursorganen in de zorg

Het aantal uitvoerings- en toezichtsorganen in de gezondheidszorg wordt verminderd. Ook zullen hun taken veranderen. Dit is nodig vanwege de hervormingen in het zorgstelsel waarbij de overheid meer terugtreedt. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad op voorstel...

Belgisch Huisarts verliest terrein aan specialist

De Belgische bevolking zal zich in de toekomst iets minder tot een huisarts wenden, en meer tot een specialist. Meest waarschijnlijke prognose voor 2019 is een vermindering van conslutering van de huisarts met 4% ten opzichte van een stijging bij specialist met 24%. Dat...

You cannot copy content of this page