Doe online mee met de Aktie: Ja ik wil kiezen!

Aan u de keuze. Stuur de aktiekaart op aan de Eerste en Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft het aanstaande dinsdag over de nieuwe zorgverzekerins wet. Het is dus belangrijk dat u uw stem laat horen. Vult de kaart dus nu online in.

Gevolgen Entonox

Zes baby's van verpleegkundigen van het ziekenhuis Leyenburg in Den Haag zijn geboren met ernstige afwijkingen. De meest waarschijnlijke oorzaak is dat hun moeders tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan het narcosemiddel lachgas. Dit staat in een vertrouwelijk onderzoek van het Nijmeegse Universitair Medisch...

Digitaal Transmuraal Tijdschrift trok 342 bezoekers per dag in April

Het wetenschappelijke, peer reviewed International Journal of Integrated Care (IJIC) trok in de maand april 342 bezoekers per dag, die 3,3 pagina per keer raadpleegden. In totaal raadpleegden in die maand 4093 lezers het tijdschrift. Deze gegevens kwamen naar voren uit het automatische telregister...

Utrechtse verslavingszorg brainstormde over wetenschappelijk onderzoek

Meer aandacht voor wetenschappelijk onderzoek over verslaving en adolescenten, dat was de uitkomst van een brainstormsessie van vijftig medewerkers van het Utrechtse Centrum voor Verslavingspsychiatrie Maliebaan. Zij kwamen op 2 juni bijeen in de Van Lierzaal van de Universiteit Utrecht op verzoek van de...

Engelse en Hongaarse Huisartsen zijn partner en niet diens leverancier

In Engeland en Hongarije loopt in sommige regio's de financiering van ziekenhuizen via de huisarts. Hierbij adviseren de huisartsen de financier op basis van de grote expertise die zij als verwijzer hebben over de medisch specialistische zorg. Dit nieuws bracht docent dr. Henk van...

Studie verschenen over innovatietheorieën

Deze week publiceerde de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) een overzichtsstudie van theorieën die de snelheid van verspreiding van zorginnovaties verklaren. De studie is van de hand van ondergetekende. Medewerking verleenden ZonMw leidinggevende Dr. Jacomine Ravensbergen en Lector...

You cannot copy content of this page