VVD: Medisch beroepsgeheim herzien

De VVD, bij monde van Kamerlid Edith Schippers, is van mening dat het medisch beroepsgeheim opnieuw bekeken moet worden. “De regels voor het medisch beroepsgeheim zijn te rigide vastgelegd. Het belang van de samenleving moet zwaarder meewegen”, aldus Schippers in een uitzending van AVRO’s...

Zorgloket Eindhoven

Eindhovenaren die vragen hebben over gezondheid, zorg of welzijn kunnen vanaf 1 juli terecht op het virtuele zorgloket. Via http://www.zorgloketeindhoven.nl kunnen zij 24 uur per dag en zeven dagen per week een keur aan informatie op het computerscherm krijgen. Als de gevraagde...

Ontkoppling dag- en ANW-zorg wordt nieuwe eis van de huisarts

Einde individuele 7x24-uurs zorgplicht is een van de eisen die het gevolg zijn van de marktwerking voor de huisarts. De overheid bepleit sterk de invoering van zogenaamde ‘gereguleerde marktwerking’ in de eerstelijnszorg. Meer concurrentie tussen verzekeraars en tussen aanbieders en meer keuze-vrijheid voor de...

Grootschalige campagne tegen diabetes

In het voorjaar van 2006 gaat een grote voorlichtingscampagne over diabetes van start. Deze richt zich vooral op het opsporen van mensen die ongemerkt diabetes type 2 hebben of een verhoogd risico lopen op deze ernstige chronische aandoening.Bij diabetes type 2 zijn de lichaamscellen...

Mantelzorger niet ontevreden met lot, maar kan wel hulp gebruiken

Mantelzorg is volkomen vanzelfsprekend, maar niet probleemloos, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een donderdag verschenen rapport. Nederlanders beschouwen mantelzorg als iets volkomen vanzelfsprekends, maar veel rek zit er niet in, waarschuwen de onderzoekers. De ondersteuning van mantelzorgers is ontoereikend en onvoldoende...

De genen in nullen en enen

Bioinformatica heeft in enkele jaren tijd een centrale positie verworven in het biomedisch wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast doen tal van praktische toepassingen van dit vakgebied hun intrede in de kliniek. Ook in het Erasmus MC is de afdeling Bioinformatica niet meer weg te denken. Prof.dr....