Strijd om basisverzekering barst los

Met de komst van de nieuwe zorgverzekering barst de strijd los tussen de verzekeraars. Omdat geen van de verzekeraars al een aanbod klaar heeft voor de consumenten en dus ook niet weten wat de concurrenten doen beginnen er steeds meer zenuwachtige geluiden te...

Morgen zonder zorg(en)?

Innovaties in de zorg zijn nodig om de arbeidsproductiviteit te verhogen zodat in de toekomst aan de toenemende vraag naar zorg kan worden voldaan. Als gevolg van de huidige bekostigingssystematiek in de zorg hebben zorginstellingen geen voordeel van innovaties. Ook het gebrek aan concurrentie...

Preventie van hart- en vaatziekten vereist ook maatschappelijke aanpassingen

Een stille revolutie.De behandeling van patiënten met hartziekten is de laatste jaren sterk verbeterd, maar kan alleen díe patiënten helpen die het ziekenhuis bereiken. Naar schatting de helft van de sterfte aan een acuut hartinfarct vindt plaats buiten het ziekenhuis. Dit probleem kan uitsluitend...

Ongebruikte computercapaciteit ingezet voor medisch- wetenschappelijk onderzoek

Erasmus MC heeft in samenwerking met Rabobank en IBM ongebruikte computercapaciteit ingezet voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit is de eerste niet- commerciële samenwerking van Nederlandse bedrijven op dit gebied. Met het gezamenlijke initiatief 'Grid2Do' kunnen ingewikkelde berekeningen sneller worden gedaan, door...

Aspirientje tegen Vioxx

De pijnstiller Vioxx zou wel eens volkomen veilig kunnen zijn als je tegelijk een aspirientje neemt.  Dat stellen Amerikaanse onderzoekers in het blad Cell Metabolism. Vioxx werd vorig jaar van de markt gehaald omdat het gebruik bij sommige mensen leidde tot hartklachten. Er zijn...

No claim in de zorg lijkt weinig succesvol

Onderzoeksinstituut Nivel heeft vorige week een rapport aan minister Hoogervorst aangeboden waaruit blijkt dat ziekenfondspatiënten nog even vaak naar (de polikliniek van) het ziekenhuis of een specialist gaan als vorig jaar. Het Nivel concludeert daaruit dat de no-claim-regeling van de minister van Volksgezondheid...