bloeddonor

Voorpaginanieuws

Bloedserieus richt pijlen op jongeren

Vzw rekent dit academiejaar op 16.500 bloeddonoren Mechelen, 1 maart 2013. Gisteren werd in de Campus Sint-Lukas Brussel de eerste bloedinzameling voor de nieuwe campagne van Bloedserieus gehouden. De vzw Bloedserieus wil in 6 Vlaamse studentensteden zo veel mogelijk studenten en jongeren mobiliseren om bloed te geven. Rode Kruis-Vlaanderen is blij met het initiatief en […]

Lees Meer

Ongenode (micro)gasten en andere vakantie-ellende

Sanquin waarschuwt Nederlanders die terugkomen van vakantie om niet meteen bloed te doneren. Tenminste niet als ze naar landen als Albanie, Griekenland, Hongarije, Italie, Macedonie, Roemenie, Rusland of Turkije zijn geweest. De van oorsprong tropische ziekteverwekker #West-Nijl virus heeft zich inmiddels over heel zuid en zuidoost verspreid en veroorzaakt hoge koorts en hoofdpijn. Oorzaak is […]

Lees Meer

Beantwoording Kamervragen over motie bloeddonatie voor homoseksuelen

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Dijkstra (D66), Van Gent (GL) en Marcouch (PvdA) over het niet uitvoeren van de motie die verzoekt bloeddonatie voor homoseksuelen mogelijk te maken . 1 Waarom bent u voor uw besluit over het niet uitvoeren van de motie die verzoekt bloeddonatie voor homoseksuelen mogelijk te maken, louter afgegaan op […]

Lees Meer

Beantwoording Kamervragen over niet langer bloed of plasma geven

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Kooiman en Leijten (beiden SP) over het bericht dat de Landelijke Vereniging van Bloed- en Plasmadonoren (LVB), (aspirant)donoren zal adviseren om niet langer bloed of plasma te geven (2011Z16378). Hoogachtend, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers […]

Lees Meer

Nut van testen bloeddonoren op Q-koorts vraagt meer onderzoek

Er is meer on­der­zoek nodig om te bepalen of het zinvol is om bloed­do­no­ren te testen op Q-​koorts. De Ge­zond­heids­raad ad­vi­seert de kosten en baten van een der­ge­lij­ke test in beeld te brengen al­vo­rens hier­over te be­slui­ten. Bij or­gaan­do­na­tie zijn wel maat­re­ge­len nodig om over­dracht van Q-​koorts te voor­ko­men. Dit schrijft de Ge­zond­heids­raad in zijn […]

Lees Meer