CBG-MEB

Voorpaginanieuws

Update Pradaxa

Zorg & Veiligheid - 22 november 2011 - 10:37

Beperking gebruik Pandemrix

Onderzoeken in Finland en Zweden tonen een toename van het aantal jongeren tot 20 jaar met narcolepsie na vaccinatie met het griepvaccin Pandemrix tijdens de pandemie van 2009-2010. Het gaat om 3 tot 7 extra gevallen per 100.000 personen. Vanwege dit risico moet Pandemrix bij seizoensgriep in deze leeftijdsgroep alleen voorgeschreven worden wanneer het aanbevolen […]

Lees Meer

Beperking gebruik van pioglitazon vanwege risico op blaaskanker

Na aanwijzingen voor een verhoogd risico op blaaskanker heeft de CHMP de baten-risico balans van pioglitazon bevattende geneesmiddelen (Actos, Glustin, Glubrava, Competact, Tandemact) opnieuw geevalueerd. Het gebruik van deze geneesmiddelen moet worden beperkt tot een selecte, kleine groep patienten. Dit concludeert de CHMP, het wetenschappelijke comité van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), waarin het College ter […]

Lees Meer

Contra-indicatie gebruik dexrazoxaan bij kinderen en jong volwassenen

Bij gebruik van dexrazoxaan (Cardioxane) door kinderen en jong volwassenen is een verhoogd risico geconstateerd op tweede primaire maligniteiten (vooral acute myeloïde leukemie en myelodysplastisch syndroom), ernstige myelosuppressie en ernstige infectie. Er is onvoldoende bewijs gevonden voor de klinische werkzaamheid bij deze groep. In overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de […]

Lees Meer

Constructieve consultatiebijeenkomst paracetamol

Op 29 juni 2011 organiseerde het CBG de consultatiebijeenkomst ‘limiet verpakkingsgrootte 500 mg paracetamol bevattende geneesmiddelen met de UAD afleverstatus’. Het CBG wil de verpakkingsgrootte van paracetamol in het UAD kanaal (apotheek en drogist) beperken met het oog op risico-minimalisatie. Tijdens de consultatiebijeenkomst gaven onder andere vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie, drogisten, apothekers en IGZ […]

Lees Meer

Terugroeping Pegasys door scheurtjes in spuit

In een klein aantal spuiten met het geneesmiddel Pegasys (peginterferon alfa-2) zijn haarscheurtjes aangetroffen. Hierdoor kan niet worden gegarandeerd dat de spuiten altijd steriel zijn. Daarom is besloten om het materiaal dat al is gedistribueerd naar groothandels, ziekenhuizen en apotheken uit voorzorg vrijwillig terug te halen en het aangetaste materiaal te vernietigen. Dit schrijft de […]

Lees Meer