Centrale Klachtencommissie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde