houtstook

Voorpaginanieuws

Pijnloos borstonderzoek?

Schone lucht - 13 oktober 2021 - 08:43

Gezondheidsraad wil strengere regels voor gezonde lucht

Luchtverontreiniging in Nederland leidt nog steeds tot ziekte en sterfte. Daarom moeten er volgens de Gezondheidsraad strengere regels komen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De Nederlandse overheid moet bij het verminderen van de luchtverontreiniging niet uitgaan van de Europese normen, maar van de strengere waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert, zo laat de Gezondheidsraad vandaag […]

Lees Meer

Lokale aanpak uitstoot houtkachels en open haarden #houtstook

Het stoken van kachels en open haarden vormt een probleem voor de volksgezondheid. Uit een stadspanel over houtrook blijkt dat bijna een derde van alle respondenten regelmatig hinder ervaart van een houtkachel of houtgestookte open haard in de woonomgeving.ChristenUnie, GroenLinks en Amersfoort2014 zetten daarom dit thema weer op de raadsagenda en komen met het initiatiefvoorstel […]

Lees Meer

Regelgeving rond schadelijke rookoverlast houtstook noodzakelijk.

Al jaren weten we dat COPD onder de dertigers op het platteland van Oeganda opvallend veel COPD voorkomt. De belangrijkste risicofactor uit dit onderzoek was de blootstelling aan houtrook En terwijl ontwikkelingsorganisaties in ontwikkelingslanden veel doet om de circa drie miljard mensen die wereldwijd worden blootgesteld aan houtrook terug te dringen. Om ervoor te zorgen […]

Lees Meer

Stille COPD-epidemie op het platteland van Uganda door houtstook

Stille COPD-epidemie op het platteland van Uganda COPD komt op het platteland van Uganda opvallend vaak voor bij mensen tussen 30 en 39 jaar, concludeert Frederik van Gemert in zijn proefschrift. Dat komt omdat bijna iedereen binnenshuis op hout kookt, meestal op een open vuurtje zonder enige vorm van ventilatie. Er wordt gemiddeld zes uur […]

Lees Meer

Overlast houtstook miskend probleem

‘Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen’ Houtstook door particulieren levert grote emissies van fijn stof, roet en andere schadelijke stoffen op. Inmiddels ondervinden bijna 2 miljoen Nederlanders overlast door houtstook van hun buren. Aanpassing van wet- en regelgeving en de handhaving zijn nodig om gezondheidsschade te beperken. Initiatiefnemers; de VVM, netwerk van milieuprofessionals, RIVM, het Longfonds […]

Lees Meer