kamerbrief

Voorpaginanieuws

Pijnloos borstonderzoek?

Politiek - 13 oktober 2021 - 08:43

Kamerbrief over onderzoeken zorgvergelijkingssites

Inhoud van de aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij het onderzoeksrapport Vergelijkingssites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het rapport over switchdrempels in de zorgmarkt van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). ‘Bijgaand treft u het Onderzoeksrapport Vergelijkingssites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Rapportage switchdrempels zorgmarkt van de Autoriteit […]

Lees Meer

Kamerbrief over de massale uitsluiting van zzp’ers in de zorg

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) verwijst voor een reactie op een verzoek van de Tweede Kamer naar de brief van 10 oktober 2014 met het kabinetsstandpunt over de positie van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in de AWBZ-gefinancierde thuiszorg in natura. De Tweede Kamer had gevraagd om een reactie op een brandbrief over de massale uitsluiting van […]

Lees Meer

Meer aandacht bestrijding zorgfraude

Het bestrijden van zorgfraude heeft voor minister Schippers (VWS) grote prioriteit. Fraude zet de betaalbaarheid van de zorg onder druk. In het ordedebat van 12 maart 2013 heeft de Tweede Kamer verzocht om een schriftelijke reactie op berichtgeving over fouten in de jaarrekeningen van de ziekenhuizen, fouten in de jaarcijfers van de verzekeraars en het […]

Lees Meer

Brief over evaluatie wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

In deze brief geef ik mijn standpunt weer op het rapport over de evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) (Stb. 1998, 161). Dit rapport zond ik uw Kamer in juni van 2012 toe (Kamerstukken II 2011/2012, 29 963, nr. 5). In de inleiding schets ik de achtergrond van deze evaluatie en besteed […]

Lees Meer

Kamerbrief over euthanasie bij dementie

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij verzocht om een reactie te geven op het KNMG-rapport inzake euthanasie  en om een reactie te geven op de mogelijkheden van euthanasie bij dementie binnen de bestaande Euthanasiewet ). Met het KNMG-rapport wordt verwezen naar de handreiking ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ die de KNMG […]

Lees Meer