leefstijl

Collectieve polis moet werken aan leefstijl bevorderen

Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Het belang van wederkerigheid… solidariteit gaat niet vanzelf! Op 12 maart heeft de Raad zijn advies Het belang van wederkerigheid aangeboden aan de Staatssecretaris van VWS. In de daar op volgende publiciteit is veel aandacht uitgegaan naar de koppeling die in het advies is gemaakt tussen premiekorting voor de […]

Lees Meer

Leefstijlonderzoek geeft islamitische gezinnen meer inzicht

Overgewicht bij kinderen is een toenemend probleem in Nederland en is het grootst onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse kinderen. Afdeling metamedica VUmc en de Hartstichting hebben daarom onderzoek gedaan naar de behoefte en kennis bij islamitische moeders over het voedingspatroon en de leefstijl van hun kinderen. Uniek aan dit onderzoek is dat de islamitische moeders […]

Lees Meer

Ga in 2013 de crisis te lijf met een betere levensstijl

De Vlaams-Nederlandse psycholoog prof. Anton van der Geld wil in 2013 de crisis te lijf gaan met een betere levensstijl. Hij is ervan overtuigd dat een goede, authentieke levensstijl van binnenuit voor iedereen noodzakelijk is en een wapen kan zijn tegen onzekerheid en spanning. Daarmee kun je ook het beste uit jezelf en anderen halen. […]

Lees Meer

Oudere van nu leeft ongezonder dan die van vroeger

De 65-plussers van tien jaar geleden leefden gezonder dan die van vandaag. Dat de laatsten toch ouder worden dan die anno 2002, komt door de vooruitgang van de medische wetenschap. Zonder deze zouden onze levensverwachting afnemen. Deze uitspraken deed Evelyn Finnema op vrijdag 2 november in de schouwburg van Leeuwarden. Zij is lector Wonen, Welzijn […]

Lees Meer

Verlenging deadline Nationale Schrijfwedstrijd beste tekst in de preventieve gezondheidszorg

Wie onderstreept dat voorkomen beter is dan genezen en wint de Nationale Schrijfwedstrijd 2012? De Nationale Schrijfwedstrijd richt zich dit jaar op de beste tekst in de preventieve gezondheidszorg. De inzender wiens/wier tekst het publiek op de meest overtuigende manier aanspoort tot gezond gedrag en tot het voorkomen van ziekten, wint de prestigieuze Gouden Veer. […]

Lees Meer