MEE

Voorpaginanieuws

MEE en Per Saldo gaan intensiever samenwerken

Mensen met pgb nog beter op weg helpen Door wijzigingen in de pgb-regeling ontstaan de komende periode veel veranderingen voor (potentiele) budgethouders van het persoonsgebonden budget (pgb). Om deze mensen nog beter te informeren, hebben MEE Nederland en Per Saldo vandaag tijdens de Dag van het pgb een samenwerkingsconvenant getekend. Door tijdige en onafhankelijke informatie […]

Lees Meer

Pakketmaatregelen AWBZ hebben effect

De invoering van de pakketmaatregel in de AWBZ in 2009 heeft ertoe geleid dat minder mensen gebruikmaken van begeleiding. Daarmee heeft de maatregel het bedoelde effect gehad. Dat schrijft minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de laatste voortgangsrapportage pakketmaatregel ABWZ die hij deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees Meer

MEE verdient elke geïnvesteerde euro vier keer terug

Elke euro die in MEE wordt geïnvesteerd, verdient zich minimaal vier keer terug voor de maatschappij. Dit blijkt uit de maatschappelijke Business Case (mBC) ‘De publieke waarde van MEE’ uitgevoerd door Ernst & Young. Kern van het rapport is dat MEE in veel gevallen maatschappelijke kosten verlaagt, uitstelt of voorkomt. Dit betekent minder Wajonguitkeringen, schuldhulpverlening, […]

Lees Meer

Benno L. lijdt aan ongeneeslijke pedofilie

De van grootscheepse ontucht verdachte Bossche zwemleraar Benno L. lijdt aan ongeneeslijke pedofilie. Hij vertoont al decennialang grenzeloos, dwangmatig en obsessief hyperseksueel gedrag. Hij heeft vrijwel geen controle over zijn impulsen, gaat planmatig te werk en toont geen inlevingsvermogen in het leed van zijn slachtoffers. Om te voorkomen dat hij in herhaling vervalt, moet ook […]

Lees Meer

MEE West-Brabant druk de kosten door elektronisch cliëntendossier

MEE West-Brabant bespaart veel tijd, geld en kantoorruimte dankzij een elektronisch clientendossier en slimme documenten herkenningssoftware Bij MEE West-Brabant werken 160 consulenten. Zij verwerken samen circa 100.000 documenten per jaar. Tot voor kort kwamen die terecht in clientendossiers die werden opgeborgen in dossierkasten. Toine Welling, manager Administratie, ICT en Beheer bij MEE: “We hebben veel […]

Lees Meer