ouderen

Voorpaginanieuws

Wetenschappers en ouderen slaan handen ineen voor betere spoedzorg

Er komen steeds meer oudere patiënten naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Dit leidt ieder jaar in de winter tijdens de griepgolf tot grote organisatorische uitdagingen voor zorginstellingen. Maar spoedzorg voor ouderen gaat over veel meer dan alleen drukte op de SEH. Het Nationaal Onderzoeks Consortium Spoedzorg Ouderen (NOCSO) heeft als doel de zorg voor de […]

Lees Meer

Commissie buigt zich over de zorg voor ouderen thuis in 2030

Wat is er nodig om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden? Om die vraag te beantwoorden stelt het kabinet een commissie in die wordt voorgezeten door Leon van Halder, bestuursvoorzitter van het Radboudumc te Nijmegen. De commissie zal uiterlijk eind 2019 advies uitbrengen.

Lees Meer

Investering in baanbrekende verbetering voor delirium zorg

Prolira ontwikkelt de DeltaScan, daarmee kan een delirium beter en accurater worden gedetecteerd. Zo krijgt de patiënt tijdig noodzakelijke zorg. Oost NL als fondsmanager van Topfonds Gelderland investeert, samen met Holland Venture en Health Innovations in Prolira. De investering maakt verdere ontwikkeling en commercialisatie van DeltaScan mogelijk.

Lees Meer

Nieuwe richtlijn Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen

Afgelopen week heeft Verenso de nieuwe richtlijn Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen gepubliceerd. De nieuwe richtlijn is een herziening van de Verenso-richtlijn Urineweginfectie van 2006. De oude richtlijn liet veel ruimte voor het voorschrijven van antibiotica in situaties waar mogelijk een terughoudend beleid gepast zou zijn.

Lees Meer

Help ouderen naar buiten!

Natuur heeft een positief effect op de gezondheid en het welzijn van ouderen. Maar hoe betrek je een oudere met dementie of beperkte mobiliteit bij de natuur? Het boek ‘Alle ouderen naar buiten!’ dat dit najaar uitkomt geeft praktische ideeën voor groene dagbesteding. IVN Natuureducatie wil door middel van crowdfunding dit boek gratis aanbieden aan […]

Lees Meer