patiënten

Voorpaginanieuws

Zorg faalt bij patiënten met hersenletsel

In Nederland krijgen elke dag meer dan honderd mensen een beroerte. In totaal zijn er naar schatting 130.000 mensen per jaar, die te maken krijgen met een vorm van niet aangeboren letsel. Het aantal mensen dat met de gevolgen van een hersenletsel leeft, is vele malen groter en dat aantal zal alleen maar toenemen. Oratie […]

Lees Meer

Huisartsen kiezen beste zorgpartij

Huisartsen uit heel Nederland zullen woensdagavond 5 september bepalen welke politieke partij het beste voorheeft met de huisartsenzorg en hun patienten. De huisartsen zien ongenuanceerde nieuwe bezuinigingen als een groot gevaar en vrezen de invoering van een eigen bedrage en verhoging van het eigen risico. Dat werpt voor minima een drempel op, leidt tot een […]

Lees Meer

Een goed geinformeerde patient kan betere keuzes maken

Samen kiezen voor beter is de nieuwe slogan van VUmc. Dat benadrukt dat VUmc staat voor topkwaliteit, maar dat we daarnaast samen met de patient zoeken naar de best passende behandeling en zorg. Dit gebeurt door de patient invloed en keuze te geven waar dat kan en waar de patient dat wil. In elke Tracer […]

Lees Meer

Tuchtmaatregelen openbaar

Sinds 1 juli 2012 kan iedereen kennis nemen van alle tuchtmaatregelen en van alle beroepsbeperkingen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg oplegt aan zorgverleners. Alleen waarschuwingen worden niet openbaar. De openbaarmaking zorgt voor meer openheid en transparantie in het tuchtrechtsysteem. Minister Edith Schippers kondigde het nieuwe beleid begin maart 2012 aan in een brief aan […]

Lees Meer

TweeSteden ziekenhuis start met innovatieve behandeling bij hoge bloeddruk

Het TweeSteden ziekenhuis (TSz) in Tilburg en Waalwijk is gestart met een nieuwe behandeling voor een te hoge bloeddruk. Renale denervatie heet het. Het staat voor verzwakking van de nierzenuwen. Bij deze behandeling worden overactieve zenuwen ‘doorgebrand’. Initiatiefnemers cardioloog Willem Dewilde, internist Thomas Wierema, radioloog Coos van Oord en anesthesioloog Tom Defossez spreken over een […]

Lees Meer